توضيحات

icon مطالب این سایت به Projects.M32.ir منتقل شده است و دیگر به روز رسانی نخواهد شد.
icon فایل هایی که با لینک مستقیم در سایت قرار گرفته اند بدون پسورد می باشند.

     روش ماژیک
  برای تهیه فیبر مدارچاپی روشهای مختلفی وجود دارد، روش ماژیک یکی از ...
     روش لتراست
برای تهیه فیبر مدارچاپی روشهای مختلفی وجود دارد، روش لتراست یکی از ...
     روش لامینت
  برای تهیه فیبر مدارچاپی روشهای مختلفی وجود دارد، روش لامینت یکی از ...
     روش اسپری پزتیو ۲۰
  برای تهیه فیبر مدارچاپی روشهای مختلفی وجود دارد، روش اسپری پزتیو 20 یکی از ...
     روش چاپ و اتو
  برای تهیه فیبر مدارچاپی روشهای مختلفی وجود دارد، روش چاپ و اتو یکی از ...
     استاندارد طراحی مدار چاپی
  تبدیل یک نقشه الکترونیکی به نقشه مدار چاپی باید طبق استانداردهای موجود و رعایت مسائلی انجام پذیرد. یک نقشه الکترونیکی میتواند در هر اندازه و شکلی کشیده شود اما مدار چاپی باید طوری تهیه شود که ...
     تهیه اسید مدار چاپی
  طریق آماده کردن اسید مدار چاپی (پرکلرودوفر) جهت فرایند اسید کاری برد های مدار چاپی ...